Загальні вимоги дисконтної програми мережі аптек та аптечних пунктів торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С»

 

1. Основні положення дисконтної програми мережі торгової марки “Лікія ™” ТОВ “Альта-С”

 Справжні правила визначають умови участі в дисконтній програмі мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С» (далі - ДП) на території України. 

1.1. До участі у ДП можуть бути допущені тільки фізичні особи, які досягли 18 років.

1.2. Дисконтна карта мережі «Альта-С» (далі - ДК) є власністю мережі «Альта-С» і дійсна у всіх аптеках та аптечних пунктах мережі.

1.3. На одну фізичну особу може бути оформлена тільки одна ДК.

1.4. ДК не є персональною і може бути передана іншим особам для здійснення покупки.

1.5. У разі технічної непридатності і втрати ДК, отримання нової ДК здійснюється безкоштовно, при цьому номер непридатної чи втраченої ДК блокується ТОВ «Альта-С».

1.6. Співробітники мережі  торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С» мають право перевірити дані внесені до анкети, які надала особа, що отримала ДК, зателефонувавши за наданим в даній анкеті номером телефона.

1.6.1. У разі не надання номеру телефону - дисконтна картка не може бути наданою.

1.6.2. У разі отримання інформації, яка суперечить даним вказаним в анкеті картка може бути анульована.

1.6.3. У разі, якщо на телефонні дзвінки, здійснювані протягом місяця, не буде отримано відповіді, картка може бути анульована.

1.7. ДК дійсна протягом строку дії ДП або до будь-якої іншої дати згідно з цими правилами.

 

2. Перелік затверджених дисконтних програм торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С» 

2.1. Дисконтна програма – «НАКОПИЧУВАЛЬНА».

2.2. Дисконтна програма – «ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ - 10%».

2.3. Дисконтна програма – «Для учасників АТО».

 

3. Порядок видачі дисконтної карти по дисконтній програмі – «Накопичувальна» 

3.1. Умови видачі ДК:

а) видача картки здійснюється при разовій покупці на суму 100 грн. і більше. Знижка в розмірі 3% надається на наступні покупки;

б) умова видачі ДК - заповнення співробітником аптеки АНКЕТИ ВЛАСНИКА ДК в програмі АНР при здійсненні покупки;

в) у разі відмови покупця від надання даних для заповнення анкети, некоректного або часткового надання даних, видача  ДК не допускається;

г) покупець надає дані для заповнення анкети співробітнику аптеки під час здійснення покупки на суму понад 100 грн.;

д) видача ДК здійснюється в аптеках та аптечних пунктах торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С»;

е) ДК активна з моменту отримання. Знижка надається на наступну покупку після отримання ДК;

ж) вся надана покупцем інформація може бути використана для створення бази даних покупців, обробки, класифікації, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

з) період дії даних умов видачі ДК і самі умови видачі ДК визначаються ТОВ «Альта-С» і можуть бути змінені за рішенням керівництва ТОВ «Альта-С».

3.2. Зразок картки представлений у Додатку  “Макет дисконтної картки”


 4. Порядок видачі дисконтної карти по дисконтній програмі – «ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ - 10%» 

4.1. Умови видачі ДК:

а) видача картки здійснюється при разовій покупці на суму 100 грн. і більше з пред'явленням дійсного на момент видачі ДК пенсійного посвідчення встановленого державного зразка. Знижка у розмірі 10% надається на першу покупку;

б) умова видачі ДК - заповнення АНКЕТИ ВЛАСНИКА ДК і пред'явлення дійсного ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ встановленого державного зразка;

в) у разі відмови від надання даних для заповнення анкети, некоректного або часткового надання даних видача ДК не допускається. У разі не надання даних пенсійного посвідчення надається знижка в розмірі 3% і активуються умови дисконтної програми «Накопичувальна»;

г) покупець надає дані для заповнення анкети співробітнику аптеки під час здійснення покупки на суму понад 100 грн. і більше;

д) видача ДК здійснюється в аптеках та аптечних пунктах мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С»  за фактом заповнення анкети, а також за фактом пред'явлення ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ встановленого державного зразка;

е)  ДК активна з моменту отримання. Знижка надається на першу покупку під час отримання ДК;

ж) вся надана покупцем інформація може бути використана для створення бази даних покупців, обробки, класифікації, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

з) період дії даних умов видачі ДК і самі умови видачі ДК визначаються ТОВ «Альта-С» і можуть бути змінені за рішенням керівництва ТОВ «Альта-С».

4.2. Зразок картки представлений у Додатку  Макет дисконтної картки”

 

5. Порядок видачі дисконтної карти по дисконтній програмі – «ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО» 

5.1. Умови видачі ДК:

а) видача картки здійснюється при разовій покупці на суму 100 грн. і більше з пред'явленням дійсного на момент видачі ДК посвідчення учасника АТО встановленого державного зразка. Знижка у розмірі 5% надається на наступну покупку;

б) умова видачі ДК - надання даних для заповнення АНКЕТИ ВЛАСНИКА ДК і пред'явлення дійсного посвідчення учасника АТО встановленого державного зразка;

в) у разі відмови від надання даних для заповнення анкети, некоректного або часткового надання даних видача ДК не допускається. У разі не надання даних посвідчення учасника АТО надається знижка в розмірі 3% і активуються умови дисконтної програми «Накопичувальна»;

г) покупець надає дані для заповнення анкети співробітнику аптеки під час здійснення покупки на суму понад 100 грн.;

д) видача ДК здійснюється в аптеках та аптечних пунктах мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С»  за фактом заповнення анкети, а також за фактом пред'явлення посвідчення учасника АТО встановленого державного зразка;

е)  ДК активна з моменту отримання. Знижка надається на наступну покупку після отримання ДК;

ж) вся надана покупцем інформація може бути використана для створення бази даних покупців, обробки, класифікації, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

з) період дії даних умов видачі ДК і самі умови видачі ДК визначаються ТОВ «Альта-С» і можуть бути змінені за рішенням керівництва ТОВ «Альта-С».

5.2. Зразок картки представлений у Додатку  Макет дисконтної картки”

 

6. Надання знижки по дисконтній програмі – «НАКОПИЧУВАЛЬНА»

6.1. Для отримання знижки покупець повинен повідомити провізора/фармацевта аптеки чи аптечного пункту про те, що купівля здійснюється в рамках ДП, шляхом пред'явлення ДК до моменту оплати.

6.2.Знижка по ДК надається від роздрібної ціни товарів.

6.3. При отриманні ДК базова знижка становить 3% від роздрібної ціни товарів.

6.4. Розмір подальших знижок формується наступним чином:

а)  знижка 5% надається при накопиченні на рахунку ДК - 1000 грн.

б) знижка 7% надається при накопиченні на рахунку ДК - 4000 грн.

в) знижка 10% надається при накопиченні на рахунку ДК - 10000 грн.

6.5. Дана ДП поширюється на всі аптеки та аптечні пункти торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С».

6.6. Розмір знижки може бути змінений за рішенням керівництва
ТОВ «Альта-С». Про всі зміни ТОВ «Альта-С»  повідомляє власників ДК, розміщуючи інформацію на сайті компанії www.likia.com.ua та у приміщенні аптек та аптечних пунктів.

6.7. Знижка по ДК не поширюється на акційний товар, на товар, за який здійснюється відшкодування вартості згідно з постановою КМУ від 17.03.2017р. №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», онкологічні лікарські засоби. Знижка на товар з обмеженою торговою націнкою згідно з постановою КМУ від 09.11.2016 р. №862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», та на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліка основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» не може перевищувати 3%.

  

7. Надання знижки по дисконтній програмі - "ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ - 10%" 

7.1. Для отримання знижки покупець повинен повідомити провізора/фармацевта аптеки чи аптечного пункту про те, що купівля здійснюється в рамках ДП, шляхом пред'явлення ДК до моменту оплати.

7.2. Фіксована знижка - 10% за ДК надається від роздрібної ціни товарів.

7.3. Дана ДП поширюється на всі аптеки та аптечні пункти мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С».

7.4. Розмір наданої знижки за програмою «ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ - 10%» є фіксованою і не підлягає збільшенню або зменшенню без внесення доповнень в дані «ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЇ ПРОГРАМИ» мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С».

7.5. Розмір знижки може бути змінений за рішенням керівництва
ТОВ «Альта-С». Про всі зміни ТОВ «Альта-С»  повідомляє власників ДК, розміщуючи інформацію на сайті компанії www.likia.com.ua та у приміщенні аптек та аптечних пунктів.

7.6. Знижка по ДК не поширюється на акційний товар, на товар, за який здійснюється відшкодування вартості згідно з постановою КМУ від 17.03.2017р. №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», онкологічні лікарські засоби. Знижка на товар з обмеженою торговою націнкою згідно з постановою КМУ від 09.11.2016 р. №862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», та на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліка основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» не може перевищувати 3%.

 

8. Надання знижки по дисконтній програмі - "ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО" 

8.1. Для отримання знижки покупець повинен повідомити провізора/фармацевта аптеки чи аптечного пункту про те, що купівля здійснюється в рамках ДП, шляхом пред'явлення ДК до моменту оплати.

8.2. Початкова знижка - 5% за ДК надається від роздрібної ціни товарів.

8.3. Дана ДП поширюється на всі аптеки та аптечні пункти мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С».

8.4. Розмір наданої знижки за програмою «ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО», - 5% є початковим і підлягає збільшенню відповідно до правил надання знижки по дисконтній програмі «НАКОПИЧУВАЛЬНА» мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С».

8.5. Розмір знижки може бути змінений за рішенням керівництва
ТОВ «Альта-С». Про всі зміни ТОВ «Альта-С»  повідомляє власників ДК, розміщуючи інформацію на сайті компанії www.likia.com.ua та у приміщенні аптек та аптечних пунктів.

8.6. Знижка по ДК не поширюється на акційний товар, на товар, за який здійснюється відшкодування вартості згідно з постановою КМУ від 17.03.2017р. №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», онкологічні лікарські засоби. Знижка на товар з обмеженою торговою націнкою згідно з постановою КМУ від 09.11.2016 р. №862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», та на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліка основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» не може перевищувати 3%.


9. Додаткові умови дисконтної програми мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С»

9.1. У разі втрати або технічної непридатності заміна ДК здійснюється наступним чином:

а) власник ДК надає фармпрацівникам мережі торгової марки
«Лікія ™» ТОВ «Альта-С» заяву у вільній формі про втрату ДК або її технічної непридатності, що є підставою для блокування даної ДК;

б) власник ДК пред'являє документ, що посвідчує особу (паспорт);

в) власнику ДК видається нова ДК в аптеках та аптечних пунктах мережі торгової марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С».

9.2. ТОВ «Альта-С» залишає за собою право змінювати ці правила, включаючи порядок видачі та умови надання знижки, або припинити ДП в будь-який час з повідомленням власників ДК розміщуючи інформацію на сайті компанії www.likia.com.ua або у приміщенні аптек та аптечних пунктів.

9.3. Повідомлення вважається виконаним від імені мережі ТМ«Лікія» власника ДК, якщо воно розміщене на сайті компанії www.likia.com.ua або у приміщенні аптек та аптечних пунктів.

9.4. Спори і розбіжності, що виникають в ході використання ДК, регулюються шляхом переговорів між власником ДК і керівництвом
ТОВ «Альта-С».


Примітки.

 * Розмір знижки на лікарські засоби, медичні препарати є розрахунковою величиною від суми роздрібної торгової націнки, закладеної в ціну даного товару.

 1. Знижка по ДК не поширюється на акційний товар, на товар, за який здійснюється відшкодування вартості згідно з постановою КМУ від 17.03.2017р. №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», онкологічні лікарські засоби. Знижка на товар з обмеженою торговою націнкою згідно з постановою КМУ від 09.11.2016 р. №862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», та на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліка основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» не може перевищувати 3%.

2. Знижки, пропоновані мережею торговою марки «Лікія ™» ТОВ «Альта-С» не підсумовуються, при необхідності надається знижка максимально можливого розміру, що не перевищує суму роздрібної торгової надбавки товару.

 
Макет дисконтної картки


1


2